ความเห็น 3070630

ตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม : อีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้เรื่องจิตอาสา

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจน้อง ๆครับ

-การได้เรียนรู้ด้วยวิธีการปล่อยให้น้องๆ ได้เรียนรู้แบบนี้เป็นการส่งมอบพลังแห่งการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่ครับ

-ขอบคุณครับ