ความเห็น 3070608

ตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม : อีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้เรื่องจิตอาสา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

คุณ ยายธี

เบื้องต้นติดต่อผ่านผมก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวจากนั้น ผมจะให้นิสิตติดต่อโดยตรง เพื่อได้ช่วยเติมเต็มความคิดและพลังปัญญาให้กับพวกเขา