ความเห็น 3069845

เราจะไม่หยุดเดิน.....แม้ในวันที่เราเดิน.....ช้าลง.....

เขียนเมื่อ 

หากแต่ว่า...ฃีวิตที่เราเดินช้าลงนั้น....ทำให้เรามองเห็นโลกที่กว้างขึ้น...

..