ความเห็น 3069367

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ tuknarak

หายไปนานเลยครับ