ความเห็น 3069345

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาจารย์