ความเห็น 3069326

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ยูมิ

ลูกผู้ชายบางครั้งการจากคนรักก็เป็นเรื่องเศร้าใจ

คนที่รู้ย่อมไม่ถาม คนที่ถามย่อมไม่มีวันเข้าใจ

5555555