ความเห็น 3069325

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณพี่ใหญ่มากครับ

ขอให้พี่ใหญ่มีความสุขมากๆเช่นพรของพี่ใหญ่นะครับ