ความเห็น 3069324

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบังวอญ่า

จะไปสิ้นเดือนนี้ครับ

โร้แล้วก็อยากบอกใคร เห็นแล้วก็อย่าบอกใคร มุสังขบไก่ ที่บนปลายไทร นกฮังๆๆๆ