ความเห็น 3069321

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

เห็นกันอยู่แวบ ๆ นะอาจารย์ขจิต วันเดือนปีที่เปลี่ยนไป ทำให้เราเข้าใจโลกและชีวิตเพิ่มขึ้น ท้ายสุดผมว่าเหลือรอยทางชีวิตของแต่ละคนก่อนที่จะจางหายไปกับสายลมแสงแห่งดวงตะวัน ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเด้อ

ด้วยด้วยความปรารถนาดี