ความเห็น 3069308

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้แวะเวียนหลายวัน อาจารย์จากทักษิณแดนใต้เสียแล้ว

โร้แล้วก้าไม่บอกไคร เห็นแล้วก้าไม่บอกไคร