ความเห็น 3069305

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 
  • ผมไม่รอช้า ประนมมือรับพรจาก อ.ขจิตทันทีครับ