ความเห็น 3069252

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูธนามากครับ

ใช่แล้ว

ได้อยู่ใกล้บ้านแล้วมีความสุข

ขอให้ครูมีความสุขมากๆเช่นกันครับ