ความเห็น 3068476

แล้วเราจะได้อะไร....จากสมาธินะ...

เขียนเมื่อ 

สมาธิสำคัญยิ่งในการทำงานให้สำเร็จจ้ะ

ระลึกถึงเสมอจ้