ความเห็น 3068464

แล้วเราจะได้อะไร....จากสมาธินะ...

เขียนเมื่อ 

แค่เห้นภาพก็เห็นว่าเป็นบุญ ดูสงบดีครับ