ความเห็น 3068206

​ย่ออภิธรรมพุทธ 5

เขียนเมื่อ 

ยังสบายดีอยู่ครับ อาจารย์โสภณ เปียสนิท

ได้เจอกันแล้วและไปเลี้ยงต้อนรับกันแล้วครับ อาจารย์ขจิตมีงานออกอบรมมากช่วงนี้เจอกันแต่ทางสื่อสารออนไลน์ครับ 55

หวังว่าอาจารย์โสภณยังสบายดีนะครับ ขอบคุณครับ