ความเห็น 3068079

วันที่ 14 นิเทศครั้งที่ 1 (30 พฤศจิกายน 2559)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางและสิ่งดี ๆ ให้ค่ะ ^^