ความเห็น 3068012

(บันทึก)..ตายแบบเขียด..ใแกลลอลี่ ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

"ความตาย". ..(ยังเป็น ..ความลับ. ที่มืดดำ..ของสิ่งมีชีวิต..ที่เรียกว่า มนุษย์. )..แต่. ทุกรูปทุกนาม. .กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย...ในโลก..คงไม่มีปัญหา..เพราะเป็นสัจจธรรม ดัง. พุทธวจนะ..ดังนั้นแล