ความเห็น 3067532

" หนังสือ " ขุมทรัพย์....ที่ไร้ค่า ??

เขียนเมื่อ 

ผมเชื่ออยู่อย่างเสมอ

..

หนังสือนั้นไม่เคยไร้ค่ากับเราเลยสักครั้งเดียว...เมือเปิดอ่าน

..

เชียร์ครับ