ความเห็น 3067406

" หนังสือ " ขุมทรัพย์....ที่ไร้ค่า ??

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ เป็นความคิดในการนำเสนอที่ถูกต้องครับ

ผลการอ่านการเขียนของเด็กเป็นการยืนยันได้ว่า

"พูดมาก"ได้(ที่พูดมากแต่ไม่ได้เรื่อง ถ้าให้พูดเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ได้มากเหมือนกัน)

แต่ "เขียนมาก" ไม่ได้

แล้วใครจะช่วยละครับ ถ้าไม่ใช่ "ครู "