ความเห็น 3066653

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (57) : อย่าหยุดเดินทาง

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-กับการก้าวเดินของชีวิต

-เรียนรู้..และกล้าที่จะก้าวเดินต่อ..

-ขอบคุณสำหรับกำลังใจ..ครับอาจารย์..