ความเห็น 3065822

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ทีแรกก็ไม่อยากแปลบทความนี้ ถึงแปลมาแล้วบางส่วน (ก็คืออ่านก่อน แต่แปลเป็นช่วงๆครับ) แต่ไม่อยากเผยแพร่เท่าไร แต่เห็นว่าบางครั้งคนอื่นๆมองพุทธศาสนาในแง่นี้ อนึ่งเห็นแก่ประโยชน์ต่อพุทธศาสนาโดยรวมด้วย จึงแปลออกมาเพื่อเผยแพร่ครับ