ความเห็น 3065499

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ชอบที่ทุกคนเขายอมรับการเลือกตั้ง..ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย..เขาพร้อมที่จะทำงาน..ประสานกันทั้งสองฝ่าย