ความเห็น 3065373

วันที่ 3 จัดบอร์ดรวมใจ (4 พฤศจิกายน 2559)

เขียนเมื่อ 

Ongkuleemarn

นักเรียนที่นี้ เป็นเด็กน่ารักค่ะ ทำผิดแล้วยอมผิด ยอมรับกับบทลงโทษค่ะ