ความเห็น 3065312

​จะทำอย่างไร เมื่อมีคำตรัสว่า “อย่ารักใครๆ”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นงนาทมากค่ะ มาเยี่ยมกัน

ภาพและคำตรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พี่รวบรวมไว้ในบันทึก ทำให้เห็นพระกรุณาคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ