ความเห็น 3064880

CMRU รักในหลวงรัชกาลที่ ๙

เขียนเมื่อ 

เมื่อคืนนี้ได้ชมการถ่ายทอดสดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นที่ได้เปิดประชุมวาระพิเศษ เพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออดุลยเดช ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวานนี้ 28 ต.ค. 59 รู้สึกภาคภูมืใจเป็นที่สุดและคิดถึงพระองค์ท่านที่สุดเมื่อได้ฟังคำกล่าวสดุดีของเลขาธิการยูเอ็น และตัวแทนภูมิภาคต่าง ๆอีก 5 คนรวมทั้งเอคอัครราชทูตถาวรประจำสหประชาชาติ นางซาแมนธา พาวเวอร์ ทึ่ท่านพูดได้อย่างสุดยอด แสดงถึงความเข้าใจบริบทของสังคมไทย พระราชกรณียกิจ โครงการพัฒนานับพันโครงการของพระองค์ที่มุ่งพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกีนดีของประชาชน ความผูกพันระหว่างพระองค์และประชาชนของพระองค์ รวมทั้งอัจฉริยภาพด้านอื่น ๆของพระองค์ รู้สึกว่านางซาแมนธา พาวเวอร์รักในหลวงเช่นกัน น้ำตาเกือบไหลด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์