ความเห็น 3064842

เก็บตกวิทยากร (28) : เมื่อผู้นำนิสิตโสเหล่แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นเชิงรุกในวิถีกิจกรรมนอกหลักสูตร

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.เพชรน้ำหนึ่ง

กระบวนการนี้ เน้นให้นิสิตได้กำหนดกระบวนการไปสู่จุดหมายด้วยตนเองและกหนดแบบมีส่วนร่วมขององค์กรนิสิต ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แน่นอนครับ วิธีการของ 25 องค์กรอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่ที่แน่ๆ ปลายทางเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะกระบวนการ วิธีการจะอยู่บนความรู้และวัฒนธรมของแต่ละองค์กรนั่นเอง


ผมก็ลุ้นครับว่า พวกเขาจะเดินต่ออย่างไร และต้องหนุนเสริมอะไรต่อพวกเขาบ้าง-