ความเห็น 3064780

เปิดโปง..ปรีดี สั่งกบฏและคอมมิวนิสต์ยึดวังหลวง และบงการคอมมิวนิสต์ไทยรบยืดเยื้อ (ตอนจบ)​

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ผศ.ดร.กัลยา ธรรมพงษา ที่เขียนแสดงความคิดเห็น ผมไม่ใช่นักวิชาการ เป็นนักปฎิบัติ ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือและทราบแหล่งค้นหาข้อมูลมากนัก ผมสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทย แต่ไม่ค่อยชอบอ่าน นอกจากเป็นเรื่องที่อยากรู้จริงๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทำงานและการดำรงชีวิตของผม สำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๗ และ การสวรรคตของรัชกาลที่ ๘ เป็นเรื่องที่ผมสนใจมาก และเป็นเรื่องค้างคาใจอยู่ตลอดเวลา ว่าความจริงเป็นอย่างไร เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสวรรคตหลายเล่ม แต่ก็ไม่มีข้อมูลใดๆที่ชี้ชัดได้ เมื่อมาได้อ่านบทความนี้ที่มีต่อเนื่องกันถึง 8 ตอน แยกเป็น 2 ส่วนๆแรกเริ่มจากรัชกาลที่ ๕ ต่อเนื่องไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นเรื่องของการปลงพระชนม์รัชกาลที่ ๘ ผมอ่านและติดตามทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดนโฟกัสไปที่เรื่องหลักๆสำหรับเรื่องที่ ผศ.ดร.กัลยา ธรรมพงษา แสดงความเห็นไว้ "ผู้เขียนโฉบเฉี่ยวไปยังผู้อื่น คนแดนใกล ส้มเจ้า เสื้อแดง หน้ากะบัง ปูเน่า ฯลฯ โดยยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจน และเต็มไปด้วยความเกลียดชัง ทำให้ลดทอนความน่าเชื่อถือของบทความทั้ง สี่ตอน" ผมไม่ได้นำมาเป็นสาระมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคน ซึ่งย่อมมีความแตกต่างเป็นธรรมดา สิ่งที่ผมต้องการทราบคือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ส่วนความคิดของผู้เขียนที่ใส่ลงไปในบทความ เป็นเรื่องของวิจารณญาณของผู้อ่าน ผมพยายามแสดงความเห็นเรื่องความคิดต่างอยู่ตลอดเวลาว่า เป็นเรื่องปกติ ไม่เคยนำมาเป็นเครื่องตัดสินว่าความคิดของใครถูกของใครผิด แต่ละคนมีข้อมูลและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีใครรู้เหตุผลในความคิดของคนอื่นได้เท่ากับตัวของผู้คิดเอง ความคิดและการกระทำของแต่ละคนอาจไม่ตรงกันก็ได้ ข้อความเดียวกัน แต่อาจจะนำไปคิดในประเด็นและมิติที่แตกต่างกันได้ จึงไม่สามารถนำมาไว้ได้ว่าถูกหรือผิด น่าเชื่อถือหรือไม่ ข้อสำคัญอยู่ที่ผลที่ตามมาเป็นอย่างไร กับเหตุการณ์ในอดีต และเราสามารถนำเอามาใช้เป็นบทเรียนในการเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร