ความเห็น 3064708

Purpose of Education - Full version

เขียนเมื่อ 

แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบและอัลลอฮฺนั้น ณ ที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่

“Your wealth and your children are only a trial, whereas God, with Him is a great reward (Paradise).” (Quran 64:15)

http://legacy.quran.com/18/46