ความเห็น 3064461

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับความเป็นครู

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

ผมเคยจับความพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาไว้ ๕ ตอน เช่นที่นี่ครับ https://www.gotoknow.org/posts/556447