ความเห็น 3064268

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

ชอบลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบันทึกนี้จังเลยค่ะ อ่านแล้วทำให้เห็นว่า มุมมองต่างๆที่ดูเหมือนจะต่างกัน ก็มีมุมที่เปรียบเทียบกันได้ เรื่องของศาสนาเป็นปัจเจกเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความเชื่อส่วนตัว ไม่ได้ยึดตามประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติใดๆแบบพี่โอ๋ อ่านทั้งของเจ้าของบันทึกและความเห็นต่างๆ ก็ยังสรุปได้ว่า ของเราเป็นแบบรวมๆระหว่างสองสามท่านเหมือนกัน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง น่าแปลกดีนะคะ เรื่องนี้เป็นความคิด ความเข้าใจที่ต้องเอาไปตกผลึกเอาเองจริงๆ