ความเห็น 3064226

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับบทความนี้ที่ชวนให้ตรึกตรองของท่านอ. ธวัชชัยครับ

ผมเห็นด้วยกับที่ว่า ความวุ่นวายในสังคมมนุษย์ปัจจุบันทำให้เราแทบไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือมองเห็นความงดงามในธรรมชาติ ซึ่งยิ่งทำให้สังคมขาดความสุขภายในโดยไม่รู้ตัว จึงมักเข้าไม่ถึงแนวคิดแบบพอเพียง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9

สุดท้ายนี้ ผมขอตั้งข้อสังเกตุด้วยว่า consciousness หรือ awakening มีความหมายคล้ายกันคือ ความสามารถในการตระหนักรู้ แตกต่างกันตรงที่ อันแรกเป็นการรู้แบบมีสติด้วยจิตสำนึกซึ่งบ่อยครั้งสู้กิเลสไม่ไหว ส่วนอันหลังเป็นการรู้แบบมีสัมปชัญญะด้วยจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นปัญญาที่มีแต่เพียงในคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้น และจะเกิดมีขึ้นได้แต่เฉพาะจากการปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น

ไม่แปลกที่นักคิดชาวตะวันตกบางท่านที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วสรุปว่าพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา ทั้งที่ในความจริงแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทรงย้ำเสมอว่าจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะเกิดปัญญาขึ้นทีละน้อยไปสู่จุดหมายของการพ้นทุกข์ตามลำดับ

และท้ายที่สุดผมก็เห็นด้วยครับว่า ย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับ ว่าจะเลือกตื่นหรือไม่กันด้วยวิธีใด

ด้วยความนับถือ