ความเห็น 3064217

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเสนอแนวคิดที่ผมใช้อยู่ในชีวิตจริงๆ ครับ

*************************

คำว่าศาสนา ผมใช้ในความหมายเฉพาะด้าน คือ ระบบความเชื่อ ที่มีหลากระดับมาก มีตั้งแต่เชื่อแบบไม่ต้องการคำอธิบาย เชื่อด้วยเหตุด้วยผล และจนกระทั่งเชื่อด้วยปัญญาการเข้าถึงความจริง และสูงสุดกว่านั้นคือความรู้ความเข้าใจโดยไม่ต้องมีความเชื่อเป็นปัจจัยประกอบ ถ้าอ้างตามหลักพุทธ (แค่การสื่อความหมาย ไม่ติดยึด) ว่า ปัจจตตัง รู้ได้ด้วยตนเอง

คำนี้เป็นคำที่เสี่ยงต่อความเข้าใจผิดได้โดยง่าย เพราะระดับปัญญาในการรู้ ด้วยตนเองของแต่ละคนไม่เท่ากัน และกลายเป็นข้อโต้แย้งตลอดมา

ดังนั้นหลักของการ "ไม่ปักใจเชื่อ" 10 ประการ (ในศาสนาพุทธ) จึงช่วยได้มาก แต่อย่างไรก็ต้องมีปัญญายกระดับไปเรื่อยๆ ประกอบตลอดทาง ไม่งั้นจะกลายเป็น "หลง" ได้โดยง่าย

การศึกษาหลายอย่าง หลายหลักคิด ก็มีข้อดี แต่การหลงติดในหลักคิดอย่างหนึ่ง แล้วพยายามไปศึกษาอีกอย่างเพื่อมองว่าสิ่งอื่นแย่กว่าที่เราเชื่ออยู่ตรงไหน ก็เป็นจุดอันตราย และพลาดง่ายๆเช่นกัน

ผมก็ศึกษามาแทบทุกหลักการ ที่เคยได้ยินมา แทบทุกหลักคิด แบบคิดว่า ผมจะไม่ยึดติดกับระบบ"ศาสนา" ใดๆ เพราะผมไม่เชื่อในหลักของ "ความเชื่อ" ต่างๆเหล่านี้ จุดสำคัญคือเราต้องพยายามเข้าถึงความจริงให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องอาศัยความเชื่อนำทางบ้างก็ตาม ในที่สุดเราต้องทิ้งความเชื่อทั้งหมด จึงจะสามารถเข้าถึงความจริงได้


ผมคิดอย่างนี้ และทำอย่างนี้ครับ แต่ในการสื่ออกมา บางครั้งก็ต้องตามใจคนฟังบ้าง เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และมีประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้าง

ขออนุญาตเสนอแนวคิดต่างครับ