ความเห็น 3064177

สืบพระปณิธาน

เขียนเมื่อ 

...ธ ทรงครองแว่นแคว้น.........โดยธรรม์
ปวงราษฎร์ประสบสุขสันต์........ทั่วถ้วน
ธ ทรงผ่านภพ พลัน..............ราษฎร์โศก..ศัลย์เฮย
วอนพระโปรดพรเลิศล้วน.........ส่งไท้สู่สรวง

...ปวงข้าฯ กายจิตน้อม...........อธิษฐาน
มานะมั่นสืบพระปณิธาน...........ไป่ท้อ
ผู้ถูกอยุติธรรมพาล....,...........กดขี่
รักช่วยเหลือมิตัดพ้อ..............จวบแจ้งแสงสวรรค์

...พร้อมพลันถวายแด่ไท้.........ซึ้งพระคุณ
พระองค์ท่านทรงเกื้อหนุน.........ปกป้อง
มอบแบบอย่างเป็นทุน............สานสืบ
ศิลป์ศาสตร์สุดสอดคล้อง.........ส่งให้ไทยไสว

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันด์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา toshare