ความเห็น 3064130

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าศาสนาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมมหาชนครับ ผมเรียนรู้ศาสนาแบบสมัครเล่น เวลาศึกษาก็จะพยายามแยกส่วนระหว่างส่วนแรกกับส่วนหลัง ผมไม่ค่อยให้น้ำหนักกับส่วนหลังเท่าไหร่ ดังนั้นในส่วนที่บอกว่าพระเจ้าชี้ชะตาเราได้หรือไม่นั้นในฐานะพระเจ้าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับแนวทางธรรมชาติที่ควรเป็นชะตาเราก็อาจจะไม่ดี (ผิดจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการ) ครับ

ส่วนเรื่องแนวปฎิบัติที่นักบวชศาสนาต่างๆ สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักปกครองเพื่อใช้ควบคุมมนุษย์โดยอ้างถึงพระเจ้านั้นผมเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะปฎิบัติตามเลยครับ ยกเว้นเสียแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของชีวิตจากอำนาจของนักบวชและนักปกครองเท่านั้นเองครับ (นั่นคือไม่ทำตามก็จะชะตาไม่ดีจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเช่นเดียวกันครับ)