ความเห็น 3064128

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?

ส.รตนภักดิ์
IP: xxx.158.166.143
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านบทบันทึกนี้แล้ว ทำให้นึกถึงเวลาเรียนปรัชญา ศาสนา ที่มักจะถกกันว่า พระเจ้ามีหรือไม่ สมัยก่อนคำนี้ สำหรับผู้มีศัทธา จะไม่ถามเช่นนี้ แต่ในทางปรัชญา ทุกเรื่อง จะถูกยกมาถกกันอย่างละเอียดบนพื้นฐานของ "สมอง" และ "ศักยภาพ" ของมนุษย์ ในสมองของมนุษย์มีสามัญสำนึกฝังอยู่ มีเพชรนอนอยู่ หากมนุษย์ใช้เหตุผลพอ ก็จะเห็นแนวทาง แต่ปรัชญาไปไกลกว่าศาสนาตรงที่ ไม่มีสิ้นสุดขงอคำถาม ซึ่งเป็นการเปิดเซลล์ความคิด ความเห็นให้แตกต่างออกจาก ตามกาลเวลา

มุมมองของเพลโตมองว่า "ปัญญา" (Idea) ของมนุษย์มิได้หายไปไหน หากแต่ถูกกดทับด้วยความไม่รู้ นี่คือ จุดเริ่มต้นของการคิดสร้างสรรค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาต่างกัน ผมไม่รู้ว่า ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์หรือไม่ ประเด็นนี้ มันเกี่ยวกับที่อ.กล่าวอย่างไร อ.บอกว่าพระเจ้าถูกมนุษย์จินตนาการเอาเอง แล้วสร้างเอฟเฟคมา และอีกส่วนคือ เชื่อว่าพระเจ้าปรากฎในสรรพสิ่ง

อันแรกนั้น ทุกศาสนาดูเหมือนจะออกมาเป็นพิมพ์เดียวกัน เพื่อเรียกศรัทธา แต่เมื่อศึกษาลึกๆแล้ว มันคือ มายา เพื่อเรียกมหาชนเท่านั้น ส่วนอันหลัง น่าคิดว่า สรรพสิ่งถูกพระเจ้าวางกฎไว้หมด ดังนั้น พระเจ้าจึงอยู่ในสรรพสิ่นนั้น อย่างลึกซึ้ง อยู่ที่ใครจะเข้าถึงหรือมีวิวรณ์หรือไม่ อ.กล่าวถึง สติ (consciousness) ซึ่งเหมือนศาสนาพุทธ ซึ่งสามารถตอบได้ว่า สติ ผนวกกับปัญญา คือ แสงนำทาง เพื่อให้เข้าถึงพระเจ้าได้ แต่อ. ก็ไม่ได้บอกว่า พระเจ้ามีหรือไม่ ส่วนมากผมเข้าใจว่า ยุคหลัง (ปรัชญา ของเพลโต และอริสโตเติล) เป็นผู้นำพาให้คิดว่า พระเจ้าอยู่ในสสาร หรืออยู่สรรพสิ่ง มิใช่อยู่ในความมืดที่เราไม่รู้ ไม่เห็น สัมผัสไม่ได้

ปรัชญานั้น เป็นรากฐาน การคิด วิเคราะห์ในศ.คริสต์ ที่มองว่า พระเจ้าคือ ธรรมชาติ ซึ่งมุมมองนี้เหมือนจะเอนเอียงมาทางตะวันออก จึงเหมือนเหลื่อมกันอยู่ แต่ในศาสนา แม้ไม่ได้บอกว่า เชื่อพระเจ้า ก็ไม่เชิง ในแง่พฤติกรรมของพุทธเองก็เอนเอียงไปแบบตะวันตก ส่วนแก่นแท้นั้น ไม่มีพระเจ้า นอกจาก จิตวิญญาณ ของมนุษย์เองเท่านั้น ที่ทำเอง สร้างเอง สะสมปัญญา ทักษะ ความสามารถ และสติ ที่จะรังสรรค์ในฐานะมนุษย์ ที่อาศัยแรงสสาร (กาย) มิใช่อาศัยแรงจากพระเจ้า จนมองข้ามศักยภาพตนเอง

ผมแสดงความเห็นแบบนี้ เป็นแนวคิดส่วนบุคคล ที่อ.พูดเรื่องนี้ ซึ่งมันน่าคิดว่า พระเจ้ากำหนด ชี้ชะตาเราได้หรือไม่ หรือศาสนามีสติ ปัญญา หรือว่า มนุษย์สอดแนวคิด จินตนาการเอาไว้ในศาสนากันแน่