ความเห็น 3064082

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

พระเสด็จสู่สวรรคาลัย