ความเห็น 3063953

เช้าที่ชุ่มฉ่ำ 16 กันยายน 2559

เขียนเมื่อ 

ปิดบันทึกการฝึกสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ;)...