ความเห็น 3063771

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เข้าได้ค่ะ ถ้าให้คอมพืวเตอร์ที่ใช้อยู่บันทึก password ไว้ค่ะ แต่ไม่ควรใช้กับเคริ่องสาธารณะค่ะ