ความเห็น 3063440

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เรียนประว้ติศาสตร์ ก็ส่งส่วยกันมา ภาษีจังกอบแล้ว ตามหัวเมืองต่างๆ