ความเห็น 3063301

(141) Learning Skills : ประสบการณ์ 'กลุ่มเรียนด้วยกัน'

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมจากใจนะครับ การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดทักษะ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดเลย

และผมชอบการเรียนรู้ที่พูดถึงการ "เชื่อมโยง"

ซึ่งในบันทึกนี้ก็สะท้อนยึดโยงให้เห็นในตัว

ขอบพระคุณครับ