ความเห็น 3063168

นำเสนอ..อุบายทำให้จิตสงบ หนังสือดีที่น่าอ่าน อ่านได้ตรงนี้

เขียนเมื่อ 

คิดถึงอยู่นะครับอาจารย์

..

ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ แต่หัวใจดวงเดิม ๆ

หัวใจที่มีแต่จะให้...

..เป็นกำลังใจเสมอครับ