ความเห็น 3062996

"สามสิ่งที่ทำให้โลกสวยขึ้นในวันฟ้าหม่น" ... (ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว : วินทร์ เลียววาริณ)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ชอบค่ะทั้ง3อย่าง

เห็นชีวิต ความงาม ธรรมชาติ

เห็นตัวเราและเห็นการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง