ความเห็น 3062883

สร้างความสุขให้ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จ.นครปฐม

เขียนเมื่อ 

สร้างความสุขให้คนชรา .... เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ค่ะ ... ดูท่านมีความสุขมากๆ ค่ะ


ขอบคุณ พี่ใหญ่และSCBมากๆ ค่ะ