ความเห็น 3062863

"สามสิ่งที่ทำให้โลกสวยขึ้นในวันฟ้าหม่น" ... (ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว : วินทร์ เลียววาริณ)

เขียนเมื่อ 

ข้อแตกต่างเดียว คือ "สวน" "หนังสือ" และ "ภาพ" อาจทำให้เราเข้าใกล้จิตวิญญาณของเรามากกว่า

ทำให้เราเชื่อมกับจักรวาลมากกว่า นั่นคือ การเข้าใจตัวตนแท้จริงของเรา ที่มาของเรา และสาระการดำรงอยู่ของเรา.....

..

โลกนี้ไม่มีอะไรที่แปลก

คนที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน จะดึงดูดสิ่งเหล่านี้ครับ

..

ชื่นชมเสมอครับ