ความเห็น 3062584

"สามสิ่งที่ทำให้โลกสวยขึ้นในวันฟ้าหม่น" ... (ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว : วินทร์ เลียววาริณ)

เขียนเมื่อ 

ยังหาคนไปดูดวงดาว พระอาทิตย์ขึ้น - ตก บนยอดภูหรือริมทะเล นี่เอง

หาต่อไปคร้า ^_,^