ความเห็น 3062546

"สามสิ่งที่ทำให้โลกสวยขึ้นในวันฟ้าหม่น" ... (ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว : วินทร์ เลียววาริณ)

เขียนเมื่อ 

สูงสุดคืนสู่สามัญ. ทำกันได้ ทุกท่าน. นะเจ้าคะ. (กิน ขี้ ซี่ นอน)..ถูกต้องตาม ครรลอง ธรรมะ คือ ธรรมชาติ

ถ่องแท้.เจ้าค่ะ..( ศีลห้า..แม่นแท้. อิอิ)...