ความเห็น 30608

เวทีหาโจทย์วิจัยฯ ที่ตำบลนาบ่อคำ

วีรยุทธ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณภาณี

     ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อสังเกต ซึ่งผมอาจมีข้อจำกัดในการบันทึกในรายละเอียด แต่ก็พอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในที่มาของโจทย์ จากการได้ร่วมในกระบวนการคือ

  1. ปัญหาของความปลอดภัยของกลุ่มฯ คือ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ใช้ตามเพื่อนบ้านทำให้ต้นทุนสูงและไม่ปลอดภัยสำหรับคนปลูก คนกิน ฯ แต่ได้เคยมีการใช้ปุ๋ยคอกทดแทน และสารสกัดชีวภาพทดแทนยาฆ่าแมลง พบว่าใช้ได้ดีแต่ไม่มีการบันทึกผล และไม่สามารถยืนยันอัตราการใช้ที่เหมาะสมที่สุดได้  กลุ่มฯสรุปว่ายังขาดความรู้  จึงจะทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเพื่อหาอัตราที่เหมาะสม
  2. ปีนี้ กลุ่มฯ จะทำการเฉพาะปุ๋ยก่อน เพื่อกำหนดกรอบการศึกษาที่ไม่กว้างจนเกินไป  และปีต่อไปอาจศึกษาในประเด็นของยาฆ่าแมลง
  3. อัตราที่กำหนด มีที่มาจาก  อัตราที่ใช้กำหนดในการศึกษาได้จากการไปศึกษาข้อมูลนอกพื้นที่และมีบางคนเคยนำมาลองใช้แต่ยังไม่มั่นใจ/ และข้อมูลที่เกษตรกรในหมู่บ้านใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ว่ามีความแตกต่างกัน ไม่สามารถยืนยันข้อมูล-ผลตอบแทนได้ว่าวิธีใดหรือสูตรใดดีกว่ากันจึงอยากหาอัตราที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ของหมู่บ้าน
  4. PAR ของตำบลนาบ่อคำของกลุ่มฯ นี้ คงเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ทั้งของนักส่งเสริมและเกษตรกร และ อปท. นับเป็นวงที่ 1 (หา/สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) วงรอบต่อไปจึงค่อยนำความรู้ไปขยายผล

    ผมอาจนำเสนอด้วยการบันทึกได้ไม่ละเอียด  แต่ก็จะพยายามนำมาเสนอเพิ่มเติมต่อไปนะครับ  วันนำเสนอความก้าวหน้า (24 พ.ค. นี้) จะมีตัวแทนทีมวิจัยที่เป็นเกษตรกรมาร่วมนำเสนอด้วยนะครับ