ความเห็น 3060707

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

แสดงว่าเริ่มแก่ ๕ ๕ ๕ ๕

ชอบซื้อขนมบ้านอาจารย์ (ที่สนามบิน) ทุกครั้งเป็นของฝากจากเชียงใหม่ให้เพื่อนร่วมงานและที่บ้านเหมือนกันค่ะ