ความเห็น 3060604

ชีวิตที่พอเพียง 2726. เที่ยวกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก ๒. น้ำตกคลองลานและเมืองนครชุม

เขียนเมื่อ 

๑๘ ส.ค. ๕๙

อ่านพบในต้นฉบับหนังสือ อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวาราวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ เอ่ยถึงเมืองวัชรวตี (ชาดงราว - กำแพงเพชร) ว่ามีระบุใน "จารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ทำขึ้นในราว ค.ศ. 1191 หรือ พ.ศ. 1734) ซึ่งกล่าวว่าอำนาจของเขมรยุคเมืองพระนครแผ่ครอบคลุมจากวิมายปุระ (เมืองพิมาย) ไปถึงชัยสิงห์ปุระ (เมืองสิงห์ กาญจนบุรี) และเมืองในภูมิภาคตะวันตกของไทยในปัจจุบัน ขึ้นไปถึงวัชรวติ (ชาดงราว - กำแพงเพชร) ...."

แสดงว่ากำแพงเพชรเป็นเมืองที่เก่ามาก เก่ากว่าอโยธยา

วิจารณ์