ความเห็น 306057

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

ผมมีความสนใจงานวิจัยฉบับนี้เพื่อศึกษาหน่อยครับไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนหรือไม่ครับ จากโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด

ครูคมสัน 039-591043